Hotline: 0962 875 986 Email: sales@pgtech.com.vn
VietNammese English

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 0962 875 986

Email: sales@pgtech.com.vn
Ms.Thao 0962 160 126

Van cân bằng tĩnh nối bích

Van cân bằng tĩnh được thiết kế để sử dụng trong các hệ nhiệt, thông gió và điều hòa không khí văn phòng phẩm và không được phép sử dụng bên ngoài lĩnh vực ứng dụng được quy định, đặc biệt là không sử dụng trong vận tải hàng không.

Nó chỉ có thể được cài đặt bởi nhân viên được đào tạo phù hợp. Tất cả các quy định pháp lý hoặc tiêu chuẩn phải được tuân thủ.

Van không có bất kỳ bộ phận nào có thể được thay thế hoặc sửa chữa bởi người sử dụng.

Các quy tắc được công nhận nên được áp dụng khi xác định được đặc tính lưu lượng của các yếu tố điều khiển đầu cuối.